• fotoA
  • fotoB
  • fotoC

Liiva omadused

 

 

Kangru maardlast on võetud ehitusliiva proov ja viidud AS TEEDE TEHNOKESKUSE laborisse.

 

Proov on tehtud 18.06.12.a.

 

Katsetusel on olnud teraosakeste suurus kuni 31,5 mm.

 

Filtratsioonimoodul (Sojuzdornii meetodil) 85 m/ööp.

 

Peenosiste sisaldus 0,5%

Ehitamise edukus sõltub suurel määral kvaliteetsetest mineraalmaterjalidest.Kaasaegsete kaevandamistehnoloogiate ja seadmete kasutamine tagavad kvaliteetse toodangu kogu ehitussektori vajaduste tarbeks.  

Liiv ja kruus on laialt kasutatavad maavarad. Looduslikus liivas ja kruusas esineb tavaliselt saviosakesi. Liiv koosneb põhiliselt mineraalide osakestest. Kruus koosneb kulutatud tard-, moonde- ja settekivimite veeristest ning munakatest ja ümardunud mineraalide osakestest.

Maapõueseaduse järgi jaotatakse liiv: tehnoloogiliseks liivaks, ehitusliivaks ja puiste- ning täitematerjaliks. Tehnoloogilist liiva kasutatakse klaasi- või vormiliivana. Ehitusliivaks loetakse sellist liiva, mille peensusmoodul on 1,3 või rohkem, savi- ja tolmusisaldus ei tohi olla üle 10% ning osakesi läbimõõduga üle 5 mm peab olema alla 35%. Liivast materjali, mis ei vasta eespool esitatud nõuetele, kuid mida soovitakse kaevandada, nimetatakse täitepinnaseks ehk täitematerjaliks. Peamine liiva tarbimine on ehitustegevuses – mörtide valmistamiseks, betooni, raudbetooni ja asfaltbetooni täiteks, silikaattoodete valmistamiseks, puiste- ja täitematerjalina teedeehituses, lisandina tsemendi-, keraamika- ja klaasitööstuses jne. Kvaliteedi parandamiseks kasutatakse mitmeid rikastamisviise: sõelumist, jämeda fraktsiooni purustamist ja pesemist.

 

Kruus jaotatakse ehituskruusaks ja täitematerjalina kasutatavaks kruusaks.

Kruusa kasutusalad on mõnevõrra piiratumad kui liival – betoonitäiteks, teedeehituses….Kvaliteedi parandamiseks kasutatakse mitmeid kruusa rikastamisviise:: purustamist, sõelumist ja pesemist, mis omakorda muudavad maavara saamise kulukamaks.

 1